Velkommen til Boligbygg Møre

Boligbygg Møre AS er den lokale Hibahusforhandler i Ålesundsdistriktet. Vi startet i 94,
og har siden den gang bygget flere hundre boliger i vårt område.

Vi bygger alle typer boliger, fra leiligheter til rekkehus, og eneboliger i alle størrelser.

Av utbygginger vi har stått for nevner vi:

  • Skothaugen syd - Ålesund: Totalt 40 boliger (eneboliger og rekkehus)
  • Slinningen brygge - Ålesund: 12 leiligheter ved sjøkanten på Slinningsodden.
  • Klokkersund - Ålesund: 8 rekkehus og to eneboliger.
  • Daaeskogen - Spjelkavik: 8 eneboliger og 4 rekkehus.
  • Storskaret - Skarbøvik: 4 leiligheter og 3 eneboliger.
  • Hessa - Ålesund: 10 leiligheter i Kaptein Lingesv.
  • Nybøbakken seniorboliger: 20 leiligheter i Spjelkavik
  • Valderøya: Flott Aurora

Ta kontakt med oss